x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTKS2D Verkkojulkaiseminen ja -videot 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee journalistisen verkkojulkaisemisen ja verkkovideoiden tekemisen perusteet sekä niissä tarvittavat ohjelmistot. Hän osaa työskennellä monimediaalisessa toimitusympäristössä. Hän on myös selvillä verkkojulkaisujen ja -videoiden erilaisista genreistä.

Sisältö

Kurssilla kehitetään säännöllisesti ilmestyvää VJM Magazine -verkkojulkaisua, jossa käytetään tekstiä sekä pysähtynyttä ja liikkuvaa kuvaa. Kurssilla syvennetyään verkkojulkaisun ilmaisutapoihin ja liikkuvan kuvan käyttöön verkkojulkaisuissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Pienryhmäopetus 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Luentoja verkkojulkaisujen suunnittelusta sekä liikkuvan kuvan dramaturgiasta ja kuvajournalistisesta käytöstä (30 t). Julkaisun suunnittelua pienryhmissä, editointiharjoituksia ja journalistisen videoesityksen tuotanto.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Luentoja verkkojulkaisujen suunnittelusta sekä liikkuvan kuvan dramaturgiasta ja kuvajournalistisesta käytöstä (30 t). Julkaisun suunnittelua pienryhmissä, editointiharjoituksia ja journalistisen videoesityksen tuotanto.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Mäenpää & Männistö: Kun kaikki videoivat kaikkea: liikkuva kuva sanomalehden sivulla. Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2009. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
  2. Nichols: Introduction to documentary. Indiana University Press, 2001. Soveltuvin osin.

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö