x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTKS2C Henkilökuvauksen työpaja 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö

Osaamistavoitteet

Kursin käytyään opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti vaativan henkilökuvauksen ja ymmärtää kuvaajan ja kuvattavan välistä vuorovaikutusta. Hän ymmärtää eri julkaisutyyppien (sanoma- ja aikakauslehti, verkko) ja lehtikonseptien sekä eri juttutyyppien erilaiset vaatimukset henkilökuvalle. Hän hallitsee erilaisten henkilökuvaustilanteiden tekniikan.

Sisältö

Kurssilla opitaan vaativien henkilökuvausten tekemistä ja perehdytään erilaisiin journalistisiin julkaisu- ja juttutyyppeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita. Kirjallisuus on vielä mietinnässä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö