x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTKS2B Studio- ja tuotekuvaus 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TIEDKS2B Studio- ja tuotekuvaus 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti valokuvausstudiossa ja toteuttamaan vaativaa valaistusta edellyttäviä journalistisia kuvaushankkeita erilaisissa tiloissa. Hän on myös selvillä studiokuvaamiseen lajityypeistä ja tyylisuunnista.

Sisältö

Kurssilla syvennytään vaativaan journalistiseen henkilö- ja tuotekuvaukseen studiossa tai liikkuvalla kalustolla. Erityistä huomiota kiinnitetään valaisemiseen sekä kuvaajan ja kuvattavan väliseen vuorovaikutukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö