x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTKS2A Uutiskuvauksen työpaja 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anssi Männistö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TIEDKS2A Uutiskuvauksen työpaja 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee nopean uutiskuvauksen ideoinnin ja käytännön toteutuksen.

Sisältö

Kurssilla kehitetään opiskelijoiden kuvajournalistisia valmiuksia uutiskuvauksen teknisesti vaativilla osa-alueilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Johdattavia luentoja sekä työpajoja I ja III periodissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Kurssin suorittamiseen kuuluu valikoitujen kurssitöiden tallentaminen verkkoon yliopiston julkaisualustalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö