x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS28 Johdatus kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen 10 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojakson osasuorituksista Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi on suoritettava ensimmäisenä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita ammattimaisesti multimodaalisia tekstejä ja arvioida, millä tavoin multimodaalisuus vaikuttaa kääntäjän työhön niin kaunokirjallisessa kuin audiovisuaalisessakin kääntämisessä. Opiskelija osaa nimetä kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen eri osa-alueet ja niiden erityispiirteet sekä osaa kuvata, millaista kaunokirjallisuuden kääntäjän ja av-kääntäjän työ on. Opiskelija tuntee myös kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen tutkimuksen keskeisimmät suuntaukset ja osaa selittää kääntämisen käytännön ja tutkimuksen välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta osasuorituksesta, jotka toteutetaan luentokursseina tai kirjatentteinä. Luennoilla käsitellään multimodaalisuutta ja sen vaikutusta käännöstyöhön sekä kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen käytäntöjä ja tutkimusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mikkonen, Kai 2005: Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Tenttiin ei lueta osiota II Kuvan ja sanan suhteen historia, mutta muuten kirja luetaan kokonaan.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oittinen, R. ja Tuominen, T., Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press 2007

Díaz Cintas, J. ja Remael, A., Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing 2007.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oittinen, R. ja Tuominen, T., Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press 2007

Díaz Cintas, J. ja Remael, A., Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing 2007.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mikkonen, Kai 2005: Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Tenttiin ei lueta osiota II Kuvan ja sanan suhteen historia, mutta muuten kirja luetaan kokonaan.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oittinen, R. ja Tuominen, T., Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press 2007

Díaz Cintas, J. ja Remael, A., Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing 2007.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mikkonen, Kai 2005: Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Tenttiin ei lueta osiota II Kuvan ja sanan suhteen historia, mutta muuten kirja luetaan kokonaan.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 6
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oittinen, R. ja Tuominen, T., Olennaisen äärellä. Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen. Tampere University Press 2007

Díaz Cintas, J. ja Remael, A., Audiovisual Translation: Subtitling. St. Jerome Publishing 2007.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 7
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mikkonen, Kai 2005: Kuva ja sana. Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Tenttiin ei lueta osiota II Kuvan ja sanan suhteen historia, mutta muuten kirja luetaan kokonaan.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 8
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö