x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VALTS6 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op

Osaamistavoitteet

Pro gradu –tutkielman kirjoitettuaan opiskelijalla on syvälliset ja laaja-alaiset tiedot tutkielmansa aihepiiristä. Opiskelija hallitsee tutkielmansa aihealueen käsitteistön, teoriat, metodit ja aineistot. Opiskelija kykenee teoriajohtoiseen empiiriseen analyysiin perustuvaan itsenäiseen tutkimukseen ja kriittiseen keskusteluun aikaisemman tutkimuksen kanssa. Opiskelija osaa sekä asemoida tutkielmansa politiikan tutkimuksen kenttään että arvioida tutkielmansa tulosten yhteiskunnallista merkitystä.

Sisältö

Opiskelijan itsenäiseen aihevalintaan perustuva tutkielma, jonka etenemisestä hänen on raportoitava työtä ohjaavalle professorille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Approbatur-laudatur. 
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 

Kypsyysnäytteessä arvioidaan ainoastaan sisältö.

Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu