x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS42 Kirjastojen toiminnan tutkimus ja arviointi -essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa kirjallisuuden avulla perehdytään kirjastojen toiminnan tutkimukseen ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa sekä yhteiskunnallista ja toiminnallista kontekstia
-tuntee kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin menetelmiä

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjastojen toiminnan tutkimusta ja arviointia käsittelevään kirjallisuuteen ja käyttää saamiaan tietoja kirjoittamalla kriittisen esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Rossi, Lipsey & Freeman, Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand Oaks: Sage. 2004. (tai uudempi laitos)
  • Rubin, Demonstrating results using outcome measurement in your library. American Library Association. 2006.
  • Serola & Vakkari, Yleinen kirjasto kuntalaisten toimissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:21. Saatavilla verkossa: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM21.pdf.

Kirjallisuus sovittavissa myös sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö