x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS41 Kirjastot ja yhteiskunta II -essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa syvennytään kirjastojen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukselliseen suhteeseen historiassa ja nykyhetkessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää tutkimuksellisesta näkökulmasta kirjastojen ja muiden muistiorganisaatioiden kehitystä ja nykytilaa yhteiskunnallisina instituutioina

Sisältö

Kirjastojen ja muiden muistiorganisaatioiden historiallinen kehitys ja nykytilanne laajassa yhteiskunnallisessa, teknologisessa ja ammatillisessa kontekstissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen kirjoittamisen tueksi voi käyttää seuraavia kirjoja, mutta aiheesta riippuen on suositeltavaa valita myös muita lähteitä:

 • Bourne & Hahn, A history of online information services 1963-1976. MIT Press. 2003.
 • Dyrbye et al, Library spirit in the Nordic and Baltic countries. Historical perspectives. Hibolire. 2009.
 • Ekholm, Kielletyt kirjat 1945-1946. Yleisten kirjastojen kirjapoistot. Things to Come. 2000.
 • Eskola, Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918-1939. Tampere University Press. 2004.
 • Järvelin, Kunnankirjastojen toimintaedellytykset ja kirjastontarkastajan rooli kirjastotoiminnan kehittämisessä. Tampereen yliopisto. 1998.
 • Kerkkonen, Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen. Valtionarkisto. 1988.
 • Mäkinen, Nödvändighet af Laina Kirjasto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1997.
 • Mäkinen (toim.), Suomen yleisten kirjastojen historia. 2009.
 • Sievänen-Allén, Avoin pohjakaava ja sen käyttöönotto Suomen kirjastoarkkitehtuurissa ennen vuotta 1940. Jyväskylän yliopisto. 1989.
 • Torstensson, Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksideerna. Göteborgs universitet. 1996.
 • Vakkari, Saksalaisen kirjastotieteen juuret. Tampereen yliopisto. 1992.
 • Vatanen, Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2002.

Ks. myös kohdassa ITIA51 mainittu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö