x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS39 Tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueet -essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johonkin tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa lukea ja analysoida itsenäisesti tieteellistä kirjallisuutta
-osoittaa perehtyneisyytensä aihepiiriin kirjoittamalla tieteellisen esseen, jossa vastataan esitettyihin kysymyksiin, analysoidaan ongelmia, tarkastellaan ratkaisuvaihtoehtoja ja/tai argumentoidaan jonkin näkökulman puolesta

Sisältö

Etiikka ja toiminnan todennettavuus, tietojen yhteiskäyttöisyys, e-tiede ja pitkäaikaissäilytys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Etiikka ja toiminnan todennettavuus  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tietojen yhteiskäyttöisyys  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
E-tiede  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pitkäaikaissäilytys  Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson verkkosivuilla.

Lisätietoja

Opiskelija valitsee yhden tieto- ja asiakirjahallinnon erityisalueen vaihtoehdoista 1-4:

1. Etiikka ja toiminnan todennettavuus
2. Tietojen yhteiskäyttöisuus
3. E-tiede
4. Pitkäaikaissäilytys

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö