x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS37 Asiakirjatiedon normivaatimukset 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa asiakirjatietoa sekä arkisto- ja asiakirjahallintoa koskeviin normeihin ja lainsäädäntöön.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa nimetä keskeiset asiakirjatietoa, arkisto- ja asiakirjahallintaa koskevat standardit, normit ja lait
-tunnistaa normihierarkian sekä normien sitovuuden
-osaa arvioida ja tehdä johtopäätöksiä normien ja lainsäädännön vaikutuksista sekä asiakirjahallinnan
toteuttamiseen että asiakirjatiedon käyttöön

Sisältö

Arkistolainsäädäntö, julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, hallinto- ja kielilaki, arkistolaitoksen määräykset,
ohjeet ja suositukset, asiakirjahallinnan standardit. Arkistonhoitajan eettiset ohjeet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö