x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS36 Asiakirjahallinnan ammatillinen projekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Projektimuotoinen opintojakso perehdyttää yhteen asiakirjahallinnan tehtäväalueeseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa yhdistää alueen teoreettista ja yleistä osaamista käytännön työtehtäviin

Sisältö

Sisältö vaihtelee eri projekteissa. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi organisaation tehtävä- ja prosessikartoitus ja siihen perustuva elinkaarisuunnittelu, asiakirjahallinnon tai arkistopalvelujen evaluointi, asiakirjojen järjestäminen, luettelointi ja kuvailu, sähköisiin tai perinteisiin asiakirjoihin liittyvien tietojärjestelmien ja metatietojen määrittely, asianhallintajärjestelmän käyttöön perehtyminen, aineistojen digitointiprosessin suunnittelu sekä asianhallinnan suunnittelu- tai koulutusprojekti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö