x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS35 Asiakirjatiedon arvonmääritys ja säilyttäminen 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan asiakirjatiedon arvonmäärityksen teorioita ja säilyttämistarpeita eri toimintaympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa ja osaa kuvailla arvonmäärityksen ja seulonnan teorioita, periaatteita ja koulukuntia sekä
historiallisissa että kansainvälisissä konteksteissa
-osaa selittää ja vertailla asiakirjatiedon arvioinnin, arvonmäärityksen ja seulonnan merkityksiä eri
toimintaympäristöissä
-osaa arvioida ja suhteuttaa asiakirja-aineiston pitkäaikaissäilyttämisen problematiikkaa
-osaa perustella säilytysaikasuunnittelun välttämättömyyttä

Sisältö

Arvonmäärityksen, seulonnan ja säilyttämisen käsitteet. Arvonmääritysteoriat ja koulukunnat. Suomalaiset
seulontaperiaatteet ja käytännöt. Säilytysaikasuunnittelun menetelmät. Säilytystarpeiden arviointi
toiminnan, oikeusturvan ja tutkimuksen näkökulmasta. Asiakirjallinen kulttuuriperintö. Asiakirja-aineiston
pitkäaikaissäilyttäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö