x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS34 Arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teoriat ja tutkimus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää arkistotieteen ja asiakirjahallinnan teorioihin sekä alan tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kuvailla elinkaarimallit ja niiden erot
-tunnistaa keskeisten teoreetikkojen tärkeimmät ajatukset
-osaa kertoa tutkimusalueen historiasta
-osaa analysoida tutkimusaluetta suhteessa yhteiskunnan, tietotekniikan ja muun tutkimuksen kehitykseen

Sisältö

Arkistotieteen historia. Arkistoteoriat ja niiden tulkinnat. Asiakirjahallinnon teoriat. Kontinuumiajattelu. Asiakirjatiedon hallintaa ja säilyttämistä koskeva tutkimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö