x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS24 Informaatiovuorovaikutus ja oppiminen 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojakso on suunnattu maisteriopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tiedonhaun, -hankinnan ja -käytön oppimisen tutkimuksesta. Osallistujat perehtyvät aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen ja aitoihin tutkimusaineistoihin. Erityisesti opintojakso sopii aihepiiristä gradua suunnitteleville ja pedagogisen informaatikon tehtävistä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää tiedonhaun, -hankinnan ja käytön oppimisen ja opettamisen perushaasteita
-osaa tulkita alan tutkimuskirjallisuutta ja kirjoittaa sen pohjalta analyyttisen katsauksen
-tunnistaa alan tutkimuksen koulukuntia ja niiden keskeisiä eroja
-osaa lukea ja tulkita aihepiirin tutkimusaineistoa

Sisältö

Informaatiolukutaidon käsitteen suppeat ja laajat määritelmät. Tutkimussuuntaukset ja -menetelmät. Tutkimusjulkaisujen tulkinta. Tutkimusaineistot ja niiden tulkinta. Ammatillinen näkökulma informaatiopedagogiikkaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö