x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS23 Arkielämän tietokäytännöt -kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso kohdistuu tiedonhankinnan, tiedonkäytön ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan ilmiöihin ja prosesseihin arkielämän eri konteksteissa (esim. harrastukset, arkielämän ongelmatilanteiden ratkaiseminen).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kriittisesti vertailla eri jäsennystapoja, esimerkiksi malleja joilla kuvataan tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytäntöjä arkielämän ei-ammatillisissa konteksteissa
-osaa käyttää käsitteellisiä ja menetelmällisiä jäsennyksiä tutkimustyössä, esimerkiksi laatiessaan pro gradu –tutkielmaa

Sisältö

Arkielämän eri konteksteissa tapahtuva tiedonhankinta, tiedonkäyttö, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Niemelä, Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Oulun yliopisto. 2006.
 • Savolainen, Everyday information practices. Scarecrow Press. 2008.
 • Artikkeleita lukulistalta

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö