x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS22 Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa -kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso kohdistuu tiedonhankinnan, tiedonkäytön, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan ilmiöihin ja prosesseihin työtehtävien suorittamisen ja päätoimisen opiskelun konteksteissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kriittisesti arvioida eri jäsennystapoja, esimerkiksi malleja joilla kuvataan tiedonhankinnan, tiedonkäytön, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytäntöjä ammatillisissa konteksteissa
- osaa hyödyntää näitä jäsennyksiä tutkimustyössä, esimerkiksi laatiessaan pro gradu –tutkielmaa

Sisältö

Tiedontarpeet, tiedonhankinta, tiedonkäyttö, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta eri ammatillisissa kontekteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Case, Looking for information. A survey of research on information needs, seeking and behavior. 3rd revised ed. Emerald. 2012.
 • Kuhlthau, Seeking meaning. 2nd ed. Libraries Unlimited. 2004.
 • Pauleen & Gorman (Eds), Personal knowledge management. Individual, organizational and social perspectives. Gower. 2011.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö