x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS12 Tiedonhaun menetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMS12 Tiedonhaun menetelmät 6 op

Yleiskuvaus

Opintojakso hakukoneista ja tiedonhaun menetelmistä kiinnostuneille. Pakollinen tiedonhaun jatkokoulutuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee keskeiset tiedonhakumallit ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
-tuntee keskeiset automaattisen ryhmittelyn ja luokittelun menetelmät ja osaa arvioida niiden vahvuuksia
-tuntee keskeiset sosiaalisen median haku- ja suosittelumenetelmät sekä personoinnin menetelmät
-osaa käyttää ja arvioida eri menetelmiä toteuttavia työkaluja ja tulkita niillä saatavia tuloksia

Sisältö

Kyselyt ja käyttöliittymät. Tiedonhakumallit: Boolen malli ja sumea Boolen malli, vektorimalli, klassinen todennäköisyysmalli, kielimalli sekä sumeat merkkijonomenetelmät. Luokittelu- ja ryhmittelymenetelmät. Sosiaalisen haun ja personoinnin menetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehtoisen kirjatentin tai esseen kirjallisuus:

 • Croft, Metzler & Strohman, Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison-Wesley. 2010.
 • Manning, Raghavan & Schuetze, Introduction to Information retrieval. Cambridge University Press. 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö