x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunnallistalouden kirjanpidon periaatteet ja merkityksen. Hän osaa ratkaista kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon ja tilinpäätöksen kysymyksiä. Opiskelija osaa kirjata tavanomaisia juoksevan kirjanpidon tapahtumia tiliristikoille ja tehdä tiliristikoilla tilinpäätöksen. Opiskelijalla on valmiudet kirjanpidon tuottaman informaation hyväksikäyttöön kunnan taloudessa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidon lähtökohtiin, juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen kirjauksiin sekä tilinpäätöksen sisältöön. Opintojaksolla havainnollistetaan talousarvion ja kirjanpidon yhteyksiä ja käsitellään liiketoiminnan eriyttämisen kysymyksiä. Opintojaksolla tutustutaan myös kuntien konsernitilinpäätöksen periaatteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Leppänen, Pasi. Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Helsinki: Oy Audiator Ab. Uusin painos.

2. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet. E-aineisto.

3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu