x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään maailmanpolitiikan keskeisistä rakenteista tutustumalla niiden puitteissa tapahtuviin prosesseihin sekä merkittävimpiin toimijoihin. Hän myös syventää ymmärrystään aihetta sivuavista kansainvälisen politiikan teoreettisista keskusteluista ja osaa itse soveltaa niissä esiintyviä ajatuksia.

Sisältö

Maailmanpolitiikka, rakenteet, instituutiot, prosessit, toimijat, kansainvälisen politiikan teoriat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Kirjallisuuskuulustelu ja lukupiiri.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lukupiirissä luetaan erikseen ilmoitettavat artikkelit (1 op). Mikäli lukupiiriä ei järjestetä tai siinä ei ole tilaa, artikkelit on mahdollista suorittaa henkilökohtaisella lukupäiväkirjalla tai tentillä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman & Littlefield 2007. (2 op)

JönssonHall, Essence of Diplomacy. Palgrave Macmillan 2005 (e-aineisto) (2 op).

Lukupiirissä luetaan erikseen ilmoitettavat artikkelit (1 op), ks. myös alla. Mikäli lukupiiriä ei järjestetä tai siinä ei ole tilaa, artikkelit on mahdollista suorittaa henkilökohtaisella lukupäiväkirjalla tai tentillä.

 • Steven Bernstein & Benjamin Cashore, "Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence", International Affairs, Vol. 88 (3), 2012
 • Cristian Cantir & Juliet Kaarbo, "Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory", Foreign Policy Analysis, Vol. 8 (1), 2012URL
 • Luke Glanville, "The Antecedents of 'Sovereignty as Responsibility'", European Journal of International Relations, Vol. 17 (2), 2011URL
 • Thomas G. Weiss, "What Happened to the Idea of World Government", International Studies Quarterly, Vol. 53 (2), 2009URL
 • Xun Cao, "Global Networks and Domestic Policy Convergence: A Network Explanation of Policy Changes", World Politics, Vol. 64 (3), 2012

Kaikki artikkelit ovat saatavilla Tampereen yliopiston e-kokoelmissa (Nelli).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja maailmanpolitiikka II (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu