x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA34 Kehitystalous 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KTALA207 Kehitystalous 3–5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kehitystaloustieteen perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Kehitysmaiden tyypilliset piirteet ja nykytila eri kehitysmittarein, klassiset ja modernit talouskasvun ja kehityksen teoriat, kehityspolitiikan lohkot, kuten köyhyyden vähentämisohjelmat, maatalouden kehitysohjelmat ja kauppapolitiikka.

Toteutustavat

Opintojakson luennot ajoittuvat kevätlukukaudelle, mutta luentoja ei ole vuosittain.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opintojakso luennoidaan joko suomeksi tai englanniksi. Kirjallinen tenttiminen on mahdollista myös suomenkielisille opiskelijoille, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Kirjatentistä kiinnostuneen tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2011): Economic Development (11th ed.). Pearson.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja maailmanpolitiikka II (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu