x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS15 XML-tiedonhaku ja kyselykielet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee puolirakenteista tekstitietomallia tiedonhaun ja kyselykielten näkökulmasta. Opintojakso antaa yleiskuvan rakenteisista dokumenteista, dokumentin kuvauksesta kieliopin avulla ja merkintäkielistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee XML:n perusteet
-tuntee puolirakenteisten dokumenttien tallennuksen ja haun periaatteita
-osaa käyttää XML-kyselykieliä

Sisältö

Tutustutaan tekstitietomalleihin ja dokumentin kuvauskieliin, ennen muuta XML-kieleen. Perehdytään XML-tietokantatyyppeihin, dokumenttiorientoituneiden kantojen indeksointi- ja hakumenetelmiin sekä XML- kyselykieliin. Tarkastellaan XML-tiedonhaun ongelmia ja tutkimusta evaluoivasta näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö