x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS14 Tiedonhaun kirjatentti II 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojakso antaa mahdollisuuden syventää tiedonhaun opintoja kolmella pääalueella: tiedonhakujärjestelmät, vuorovaikutteinen tiedonhaku ja tehtäväperusteinen tiedonhaku. Keskeisenä tavoitteena on perehtyä tiedonhaun erilaisiin tutkimussuuntauksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hahmottaa valitun tiedonhaun tutkimussuuntauksen käsitteellisen viitekehyksen
-tunnistaa tutkimussuuntaukselle tyypilliset kysymyksenasettelut, menetelmävalinnat ja tulokset
-osaa tulkita tutkimussuuntauksen tutkimusjulkaisuja ja laatia niistä argumentoituja yhteenvetoja
-osaa hahmotella esimerkkitutkimusasetelman (tutkimuskysymys, aineistot, analyysimenetelmät, tulosten luonnehdinta)

Sisältö

Tutkimussuuntauksen käsitteellinen viitekehys. Tyypilliset tavat tehdä tutkimusta: kysymyksenasettelu, menetelmät ja tulosten luonne. Esimerkkitutkimuksia. Oman tutkimussuunnitelman rakentelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tiedonhakujärjestelmät  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Baeza-Yates, & Ribeiro-Neto, Modern Information Retrieval: The concepts and technology being search. 2nd ed. Addison-Wesley. 2011.

Tentitään opintojakson vastuuopettajan kanssa sovittavin osin.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Vuorovaikutteinen tiedonhaku  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Xie, Interactive Information Retrieval in Digital Environments. IGI Publishing. 2008.
 • White & Roth, Exploratory search: Beyond the Query-Response Paradigm. Morgan & Claypool. 2009.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tehtäväperustainen tiedonhaku  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Ingwersen & Järvelin, The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context. Springer/Kluwer. 2005. (suoritetaan soveltuvin osin, jotka ilmoitetaan opetusohjelmassa)
 • Blandford & Attfield, Interacting with Information. Morgan & Claypool. 2010.
 • Lisäksi artikkeleita lukulistalta.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus kerrottu kunkin suoritusvaihtoehdon kohdalla.

Lisätietoja

Opiskelija valitsee yhden suoritusvaihtoehdoista 1-3:

1. Tiedonhakujärjestelmät
2. Vuorovaikutteinen tiedonhaku
3. Tehtäväperustainen tiedonhaku

Kirjatentin sijasta opintojakson voi suorittaa myös esseellä. Lisätietoja opintojakson vastuuopettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö