x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS13 Kieltenvälisen tiedonhaun menetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Kieltenvälinen tiedonhaku (cross-language information retrieval, CLIR) tarkoittaa tilannetta, jossa tiedonhakutehtävä (kysely) esitetään eri kielellä kuin se, jolla haettavat dokumentit on kirjoitettu. Opintojakso käsittelee pääasiassa kyselyjen kääntämiseen perustuvia CLIR-menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee kieltenvälisen tiedonhaun keskeiset lähestymistavat, osaa arvioida näihin liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisumenetelmiä
-hallitsee kyselyjen käännösprosessin ja tuntee sen keskeisiä kieliteknologian työkaluja
-osaa suunnitella CLIR-järjestelmän tai sen osan testiasetelman

Sisältö

Sanakirjaperusteiset menetelmät: morfologian, sanaliittojen, moniselitteisyyden käsittely, transitiivinen käännös. Sanakirjoista puuttuvien sanojen kääntäminen. Korpusperusteiset menetelmät. Konekäännösmenetelmät. Kielitypologiat kieltenvälisen tiedonhaun kannalta. Webin monikielisyys ja tiedonhaku.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö