x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS29 Seminaari Tiedonhallinnan erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija:
- tuntee erilaisia tietomalleja ja tiedon mallintamis- ja analysointimenetelmiä
- osaa etsiä valitsemaansa erityisalueeseen liittyvää
tieteellistä kirjallisuutta ja rajata suppeahkon tutkielman aiheen
- osaa viestiä sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa antaa ja ottaa vastaan tieteellistä kritiikkiä

Sisältö

Tutustutaan erilaisiin tietomalleihin, tiedon analysointimenetelmiin ja tiedon mallintamismenetelmiin. Seminaarien tarkemmat aiheet vaihtuvat vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö