x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS11 Johdanto tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään tiedonhankinnan ja tiedonhaun tutkimuksen suhteita, esitellään keskeisiä kokeellisen ja ei-kokeellisen vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimuksen menetelmiä sekä tuloksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee vuorovaikutteisen tiedonhaun kokeellisen ja ei-kokeellisen tutkimuksen keskeisiä menetelmiä, tuloksia ja viitekehyksiä sekä osaa soveltaa niitä pienen empiirisen tutkimuksen tekemiseen
-osaa suhteuttaa tiedonhaun osaksi tiedonhankinnan tutkimusta
-ymmärtää, miten tehtävän suoritus on yhteydessä tiedonhakuprosessiin (ml. tulosten käyttö)
-ymmärtää, miten vuorovaikutteista tiedonhakua evaluoidaan

Sisältö

Tiedonhankintatutkimuksen suuntaukset ja niiden suhde tiedonhaun tutkimukseen. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimus tehtäväperustaisen tiedonhaun kehyksessä: tehtävä, tiedonhakutehtävä, tiedonhaun prosessi ja tulosten evaluointi ja käyttö. Vuorovaikutteisen tiedonhaun tutkimussuuntauksia ja menetelmiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö