x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS56 Internet- ja pelitutkimuksen klassikot -kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan internet- ja pelitutkimuksen keskeisiin teoksiin ja klassikoihin.

Osaamistavoitteet

- hahmottaa valitsemansa erityisalueen keskeisiä teemoja ja teorioita
- osaa lukea ja analysoida itsenäisesti tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää internet- ja pelitutkimuksen ominaispiirteitä ja kehitystä
- kykenee tuottamaan arvioita ja yhteenvetoja tutkimuskirjallisuudesta

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti interaktiivisen median ja pelitutkimuksen keskeisiin aiheisiin, kuten interaktiisivuus, käyttäjälähtöisyys, mediakonvergenssi, uudet mediat, internetkulttuurit, online-kulttuurit, käytettävyys, suunnittelututkimus, pelien määritelmät, digitaaliset pelikulttuurit, pelien merkitys yhteiskunnassa, pelinkehitys, pelisuunnittelu, pelikokemus, roolipelaaminen, flow-kokemus, hyötypelit, pelien säännöt.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Internet- ja uusmediatutkimuksen klassikot  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Internet- ja uusmediatutkimuksen klassikot  Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pelitutkimuksen klassikot  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pelitutkimuksen klassikot  Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittuja klassikkoteoksia. Vuosittain päivitetty lista löytyy opintojakson verkkosivuilta.

Lisätietoja

Opiskelija valitsee yhden suoritusvaihtoehdoista 1-4:

1. Internet- ja uusmediatutkimuksen klassikot - kirjallinen tentti
2. Internet- ja uusmediatutkimuksen klassikot - essee
3. Pelitutkimuksen klassikot - kirjallinen tentti
4. Pelitutkimuksen klassikot - essee

Opiskelija voi suorittaa kirjatentin/esseen joko suomen tai englannin kielellä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö