x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS55 Internet- ja pelitutkimuksen historia -kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johonkin internet- ja pelitutkimuksen erityisalueen historiaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa valitsemansa erityisalueen syntyhistoriaa
- osaa lukea ja analysoida itsenäisesti tieteellistä kirjallisuutta
- ymmärtää internet- ja pelitutkimuksen ominaispiirteitä ja kehitystä
- kykenee tuottamaan arvioita ja yhteenvetoja tutkimuskirjallisuudesta.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäisesti interaktiivisen median ja pelien historian erilaisiin alueisiin, kuten viestintäteknologioiden historia, mediahistoria, hakkerikulttuurien synty, internetin historia, World Wide Web historia, digitaalisten pelien historia, lautapelien historia, eri maiden pelihistoria, peliteollisuuden kehittyminen, peligenrejen kehitys.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Internet- ja uusmediatutkimuksen historia  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Internet- ja uusmediatutkimuksen historia  Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pelihistoria  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Pelihistoria  Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittuja historiateoksia. Vuosittain päivitetty lista löytyy opintojakson verkkosivuilta.

Lisätietoja

Opiskelija valitsee yhden suoritusvaihtoehdoista 1-4:

1. Internet- ja uusmediatutkimuksen historia - kirjallinen tentti
2. Internet- ja uusmediatutkimuksen historia - essee
3. Pelihistoria - kirjallinen tentti
4. Pelihistoria - essee

Opiskelija voi suorittaa kirjatentin/esseen joko suomen tai englannin kielellä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö