x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS54 Pelitutkimuksen teorioita ja tutkimussuuntauksia 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käydään läpi pelitutkimuksen monitieteistä kenttää.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa hahmottaa erilaisia pelitutkimuksen tiedon intressejä ja tieteen traditioita pelitutkimuksen taustalla
-osaa kriittisesti arvioida pelitutkimuksen suuntauksia sekä vertailla niitä toisiinsa
-itsenäisesti syventää ymmärrystään pelitutkimuksen suuntauksista

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu erilaisiin pelitutkimuksen suuntauksiin: kriittinen pelianalyysi, pelikokemus, pelilajityyppien ja pelaajatyyppien tutkimus, pelikulttuurien tutkimus, peliteollisuuden analyysi, sekä muita ajankohtaisia pelitutkimuksen tutkimussuuntauksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö