x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS53 Interaktiivisen median suunnittelun tutkimus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin suunnittelututkimuksen menetelmiin ja käytäntöihin sekä niiden tieteenfilosofisiin taustoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa analysoida erilaisia suunnittelututkimuksen menetelmiä
-hahmottaa suunnittelututkimuksen suuntauksia ja tieteenfilosofista taustaa
-osaa soveltaa suunnittelututkimuksen menetelmiä omaan tutkimusintressiinsä

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan designin ja tutkimuksen välistä suhdetta ja erilaisia suunnittelututkimuksen lähtökohtia: suunnittelu tutkimuksen kohteena, suunnittelu tutkimuksen muotona ja suunnittelua hyödyttävä tutkimus. Kurssilla opiskelija perehtyy mm. seuraaviin teemoihin: suunnittelun filosofia ja kriittinen suunnittelutiede, käyttäjätiedon suhde suunnitteluun, suunnittelumenetelmien suhde toisiinsa, interaktiivisen median suunnittelun erityisyys.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö