x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS52 Interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimuksen keskeisiin tutkimussuuntauksiin ja menetelmällisiin otteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa jäsentää interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimuksen keskeisimmät tutkimussuuntaukset, sovelluskohteet ja menetelmälliset otteet
-osaa arvioida ja soveltaa kriittisesti keskeisten tutkimussuuntausten tuottamia tuloksia interaktiivisen median käyttäjien havainnoinnissa ja interaktiivisen median käytön suunnittelussa
-osaa arvioida ja valita kuhunkin sovellustarpeeseen sopivat käytön ja käyttäjien tutkimuksen menetelmät
-osaa toteuttaa pienimuotoisia interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimuksia

Sisältö

Opintojakso tarjoaa ajankohtaisen katsauksen sosiaali-, media- ja tietojenkäsittelytieteellisen interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimukseen. Opintojaksolla opiskelija perehtyy mm. seuraaviin aiheisiin: käyttäjien ja käytön tutkimuksen tiedonintressit ja sovellusalat, käyttäjätutkimuksen keskeisiä ja ajankohtaisia menetelmiä, käyttökokemusten tutkimus, interaktiivisen median käytön tutkimus organisaatiokontekstissa, verkkokulttuurien tutkimus, sosiaalisen median käyttäjätutkimus sekä käyttäjien luoman sisällön tutkimus.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö