x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS51 Interaktiivisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään interaktiivisen median tutkimuskirjallisuuteen ja alueen eri tutkimussuuntauksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee muodostamaan yleiskuvan digitaalisen, vuorovaikutteisen median tutkimuksen suuntauksista
-osaa arvioida, kriittisesti vertailla ja yhdistellä erilaista interaktiivisen median tutkimusten tarjoamaa tietoa
-kykenee kirjoittamaan ja suullisesti esittämään omia yhteenvetojaan alan tutkimuskirjallisuudesta

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään opiskelijaryhmän aihevalintoihin perustuen erilaisia tutkimustraditioita, esimerkiksi hyper- ja kybertekstuaalisuuden tutkimus, hypermediarakenteiden tutkimus, interaktiivisen fiktion ja draaman tutkimus, tietokonevälitteisen viestinnän ja sosiaalisten verkostojen tutkimus, internetin kulttuurinen ja sosiaalipsykologinen tutkimus, digitaalisen estetiikan tutkimus, pelitutkimus, paikkatietoisen ja kaikkialle levittäytyvän median tutkimus, sekä tarpeen mukaan muita ajankohtaisia interaktiivisen median tutkimussuuntauksia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö