x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS31 Tietämyksenhallinnan tutkimuksen essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa tutustutaan tietämyksenhallinnan ja organisaation oppimisen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa nimetä organisaation oppimisen ja tietämyksenhallinnan keskeiset käsitteet ja kuvailla niiden sisällön
-osaa analysoida alueen keskeisiä tutkimuskohteita ja –suuntauksia
-osaa vertailla osaamisen johtamisen työkaluja ja niiden taustalla olevia ajatuksia sekä antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta työelämän tilanteisiin. Opiskelijalla on selkeä kuva datan, informaation ja tiedon erosta.
-osaa kuvata, millaisia tutkimusmenetelmiä tietämyksenhallinnan tutkimuksessa käytetään ja pystyy antamaan esimerkkejä niiden soveltamisesta

Sisältö

Opiskelija perehtyy tietämyksenhallinnan ja organisaation oppimisen teoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Huysman & de Wit, Knowledge sharing in practice. Kluwer. 2002.

Ja valitse yksi (1) kirja seuraavista:

 • Gherardi, Organizational knowledge: the texture of workplace learning. Blackwell. 2006.
 • Patriotta, Organizational knowledge in the making: How firms create, use and institutionalize knowledge. Oxford University Press. 2003.
 • Senge, The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday. 1994 (tai uudempi painos).

Ja valitse kaksi (2) artikkelia seuraavista:

 • Blair, Knowledge management: Hype, hope, or help? Journal of the American Society for Information Science and Technology 53 (12): 1019-1028. 2002. Verkossa Nellin kautta: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10113/pdf
 • Blackler, Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation. Organization Studies, 16(6): 1021-1046. 1995. Verkossa Nelli/Ebsco.
 • Brown & Duguid, Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization Science 2, 40-57. 1991. Verkossa Nelli/JSTOR: http://www.jstor.org/stable/2634938
 • Orlikowski, Knowing in practice: Enacting a collective capability in distributed organizing. Organization Science, 13(3), 249-273. 2002. Verkossa Nelli/JSTOR: http://www.jstor.org/stable/3086020

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö