x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka kansainväliset instituutiot toimivat rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja kuinka ne ovat vastanneet sekä paikallisiin että globaaleihin haasteisiin. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden toimintaa rauhan ja turvallisuuden alueella.

Sisältö

Rauha, kollektiivinen turvallisuus, kansainväliset ja alueelliset järjestöt, rauhanturvaamisen/kriisinhallintaoperaatioiden haasteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Thakur (2006), The United Nations, Peace and Security. From Collective Security to the Responsibility to Protect. Cambridge: Cambridge UP. (e-aineisto)(3 op)

sekä yksi seuraavista:  

Richmond, The Transformation of Peace. Palgrave Macmillan 2007. (2 op) (e-aineisto)

Tavares, Regional security: the capacity of international organizations. Routledge 2009. (2 op) (e-aineisto)

DanielTaftWiharta (toim.), Peace Operations: Trends, Progress and Prospects. Georgetown University Press 2008. (e-aineisto) (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu