x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS61 Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMS61 Graduseminaari 10 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa laatia tutkimussuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen
-osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
-osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman ohjatusti valitsemastaan aihepiiristä
-osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
-osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Sisältö

Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma sekä aloitetaan tutkimusaineiston keruu ja analyysi. Seminaarissa harjoitellaan sekä kirjallista ja suullista tieteellistä viestintää että kokouskäytäntöjä.

Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Graduseminaarin yhteydessä tehdään maisteriopintojen henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä graduohjaajan kanssa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö