x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Jaen Monnet -professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KVPOA3 Euroopan integraatio 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä erityisesti Euroopan Unionin ulkosuhteiden tarkasteluun. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia eri maantieteellisissä konteksteissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa.

Sisältö

Euroopan integraation teoriat, EU:n laajentuminen, EU:n ulkosuhteet, EU:n lähialuesuhteet, EU:n naapuruuspolitiikka, EU:n alueellinen yhteistyö.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

WienerDiez (toim.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. Toinen painos (3 op) sekä

Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009 (2op) tai
Bindi
(toim.), The Foreign Policy of the European Union. Brookings Institutions Press 2010 (2op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu