x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Kirjastojen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukselliseen suhteeseen perehdytään kirjoittamalla essee, jonka lähteenä käytetään kirjastojen historiaa ja nykytilannetta käsittelevää kirjallisuutta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää kirjastotoiminnan luonteen yhteiskunnallisena palvelutoimintana
-osaa hahmottaa kirjastoinstituution historiallista kehitystä ja nykyistä tilannetta

Sisältö

Yhteiskunnan kirjastotoiminnalle asettamat tavoitteet ja toimintaa varten annetut edellytykset, kirjastojen rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä historiassa ja nykyhetkessä, kirjastojen kehitys instituutiona.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen kirjoittamisen tueksi voi käyttää seuraavia kirjoja, mutta aiheesta riippuen voi valita myös muita lähteitä:

 • Black & Muddiman, Understanding community librarianship. Aldershot. 1997.
 • Haasio, Suomen kirjastoseura 1985-2010: tietoyhteiskunnan tekijä. Suomen kirjastoseura. 2010.
 • Kyöstiö, Kirjastoautotoiminnan 50 vuotta: Turun ykkösestä Konstaan. Avain. 2011.
 • Lerner, The story of libraries. Continuum. 1998.
 • Murray, The library - An illustrated history. Skyhorse Publishing. 2009.
 • Mäkinen (toim.), Kirjastojen vuosisata. BTJ Kirjastopalvelu. 1999.
 • Pateham & Vincent, Public libraries and social justice. Ashgate. 2011.
 • Snape, Leisure and the rise of the public library. Library Association. 1995.
 • Talja, Musiikki, kulttuuri, kirjasto. Tampereen yliopisto. 1998.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö