x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti I 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMA42 Tiedonhaun kirjatentti 4 op

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee tiedon tallennus- ja hakujärjestelmien toimintaa, painottaen WWW-ympäristöä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet alan tutkimuskirjallisuuden lukemiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa määritellä ja kuvata tiedon tallennus- ja hakujärjestelmän peruskomponentit
-hallitsee aihealueen peruskäsitteistöä englanniksi

Sisältö

Tiedon tallennus- ja hakujärjestelmien arkkitehtuuri, tallennettavan aineiston keruu ja käsittely, indeksointi ja tulosten lajittelu, kyselyt ja käyttöliittymät, täsmäytystyypit, luokitus ja klusterointi, sosiaalinen tiedonhaku.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Croft, Metzler & Strohman, Search Engines: Information retrieval in practice. Addison-Wesley. 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö