x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA34 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhaun opetuksen ja ohjauksen teoriaan ja käytäntöön suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla koulutus- tai ohjausprojekti autenttisen kohderyhmän kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida informaatiokäytäntöihin ja tiedonhakuun liittyvän ohjaus- tai koulutusprojektin aidolle asiakasryhmälle.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää tiedonhaun erityispiirteet opettamisen ja oppimisen kohteena
- tunnistaa opettavan informaatikon asiantuntemuksen keskeisiä alueita
- osaa suunnitella ja toteuttaa pienryhmäyhteistyönä tiedonhaun koulutustilaisuuden
- osaa kerätä ja arvioida kurssipalautetta
- osaa reflektoida ja raportoida kokemuksiaan muulle ryhmälle

Sisältö

Tiedonhakuosaamisen erityispiirteet. Tiedonhaun opettaminen. Ohjaavan/opettavan informaatikon rooli. Koulutustilaisuuden havainnointi. Oman koulutustilaisuuden suunnittelu ja toteutus. Osallistujapalautteen kerääminen ja analysointi. Oman ja kanssaoppijoiden toiminnan ulkoistaminen ja reflektointi. Kokemuksellinen oppiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö