x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA54 Tieteellisen kommunikaation ja bibliometriikan kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva bibliometrisistä menetelmistä sekä tieteellisen viestinnän muutoksista tiedon digitalisoituessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee keskeiset bibliometriikan menetelmät
-tuntee viestinnän digitaalisen murroksen aiheuttamat keskeiset muutokset tutkimustoiminnassa

Sisältö

Bibliometriikan menetelmät. Tutkimustoiminnan muutokset tiedon digitalisoitumisen yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Borgman, Scholarship in the digital age. Information, infrastructure and the Internet. MIT Press. 2007.
 • Kärki  & Kortelainen, Johdatus  bibliometriikkaan. Informaatiotutkimuksen yhdistys. 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö