x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA53 Kirjastopalveluiden kehittäminen ja asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa ymmärtämään asiantuntijuuden ja johtamisen merkitystä kirjasto- ja informaatioalan palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää asiantuntijuuden ja johtamisen merkityksen informaatioalan organisaatiossa
-tuntee palvelujen kehittämisen ja markkinoinnin menetelmiä

Sisältö

Informaatioalan asiantuntijuuden luonne. Asiantuntijaorganisaation johtaminen informaatioalalla. Kirjasto- ja informaatioalan palvelujen arviointi, käyttö- ja käyttäjätutkimukset, organisaatioiden toiminnan ja palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät, palvelujen kehittäminen ja markkinointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Opintojakson suoritukseen sisältyy luennot, oppimispäiväkirja sekä essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseesuorituksen lähdeaineisto (valitaan 2 kirjaa seuraavista):

  • Troll Covey, Usage and usability assesment: library practices and concerns. Digital Library Federation. 2002. Saatavilla myös verkosta: http://www.clir.org/pubs/reports/pub105/pub105.pdf
  • Grönroos, Palveluiden johtaminen ja markkinointi. WSOY. 2001. TAI Grönroos, Service management and marketing: a customer relationship management approach. Wiley. 2000 tai 2007.
  • Markless & Streatfield, Evaluating the impact of your library. Facet. 2006.
  • Juntunen & Saarti, Kirjaston johtaminen. Avain. 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö