x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhallinnan perusteisiin ja peruskäsitteisiin organisaatioiden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee tiedonhallinnan ja tiedon organisoinnin perusteet organisaatioympäristössä
-tuntee organisaation tietoresurssien hallinnan strategiat ja menetelmät
-ymmärtää organisaatioympäristön merkityksen tieto- ja asiakirjahallinnon suunnittelulle

Sisältö

Organisaatiomuisti. Tiedonhallinnan ja organisoinnin menetelmät erityisesti yritys- ja organisaationäkökulmasta. Organisaation tietoympäristön ja tietoresurssien kartoituksen menetelmät. Taksonomiat ja muut tietoresurssien organisoinnin menetelmät. Tietohallintoprojektien rakenne ja suunnittelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kaksi (2) kirjaa seuraavista vaihtoehdosta:

 • Brooking, Corporate memory: strategies for knowledge management. International Thomson Business Press. 1999.
 • Lambe, Organizing knowledge: taxonomies, knowledge and organizational effectiveness. Chandos. 2007.
 • Smith, Tagging: People-powered metadata for the social web. New Riders. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö