x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää tiedonhankinnan ohjauksen perusteisiin koulutuksen eri tasoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa informaatiolukutaidon käsitteen ja sen erilaisia tulkintoja
- ymmärtää informaatiolukutaidon ja oppimisen suhteeseen liittyviä tekijöitä
- hahmottaa informaatiolukutaidon opetukseen liittyviä haasteita
- osaa nimetä informaatiolukutaidon opetukseen soveltuvia opetus- ja arviointimenetelmiä

Sisältö

Informaatiolukutaidon teoreettiset viitekehykset, ammatilliset tulkinnat ja opetukselliset haasteet. Tiedonhankinnan ohjauksen integrointi opetukseen koulutuksen eri tasoilla. Informaatiolukutaito ja uudet oppimiskäsitykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sormunen & Poikela (toim.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere University Press, 2008.

ja lisäksi kaksi (2) kirjaa seuraavista:

  • Andretta, Information literacy: A practioner's guide. Chandos. 2005.
  • Bruce, Informed learning. ACRL. 2008.
  • Thomas, Crow & Franklin, Information literacy and information skills instruction. Libraries Unlimited. 2011.
  • Limberg & Folkesson, Undervisning in informationssökning. Valfrid. 2006. Verkossa: http://bada.hb.se/dspace/bitstream/2320/2400/1/Limberg.pdf.

sekä artikkeleita lukulistalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö