x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA24 Interaktiivinen media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso tarkastelee interaktiivista mediaa osana yhteiskuntaa (työelämää, taloutta, kansalaisyhteiskuntaa, politiikkaa, yhteiskunnallisia liikkeitä) ja kulttuuria (merkitykset, käytännöt, normit, arvot, arki, taide).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee selittämään interaktiivisen median kehityksen laajemmassa kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa ja jäsentämään median suhteita yhteiskunnan muihin ilmiöihin
-osaa itsenäisesti valita analyysin kohteen, pystyy omatoimisesti analysoimaan media-aineistoa ja osaa kommunikoida analyysin tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti
-hallitsee semiotiikan perusteet ja osaa soveltaa niitä interaktiivisen media piirissä
-hallitsee käsitearsenaalin, joka mahdollistaa mediailmiöiden arvioinnin ja kontekstualisoinnin
-tunnistaa mediakäytäntöjen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä koskevia teoriaperinteitä

Sisältö

Teoriat ja tutkimus koskien interaktiivisen median yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia, interaktiivisen median historia ja media-aktivismi, digitaalisen tuotannon erityispiirteet, vertaistuotanto, mediamuotojen globalisaatio ja alueelliset erityispiirteet, interaktiivinen media taide- ja ilmaisumuotona, osallistumisen kulttuuri sekä julkisen ja yksityisen murros.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 
 • Jenkins, Convergence culture. NYU Press. 2008.
 • Miller, Understanding Digital Culture. SAGE. 2011.

Ja toinen seuraavista:

 • Benkler, Wealth of Networks. Yale. 2007
 • Bollier, Viral Spiral. New Press. 2009.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 
 • Jenkins, Convergence culture. NYU Press. 2008.
 • Miller, Understanding Digital Culture. SAGE. 2011.

AND one of the following:

 • Benkler, Wealth of Networks. Yale. 2007
 • Bollier, Viral Spiral. New Press. 2009.
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö