x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA22 Pelisuunnittelutyöpaja 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan pelisuunnitteluprosessin erityispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hahmottaa pelinkehityksen erityispiirteitä
-osaa tuottaa, konkretisoida, muunnella, kehittää ja dokumentoida peli-ideoita nopeassa aikataulussa
-osaa analysoida ja reflektoida omaa luovaa prosessiaan

Sisältö

Pelisuunnittelun tavoitteet, käytännöt ja pelituotannon kehykset. Innovaatio ja luovuus pelisuunnittelussa. Iteratiivinen pelisuunnittelu. Peli-ideoinnin menetelmät. Pelikonseptoinnin tekniikat. Pelin formaalien elementtien sekä pelin teeman ja ulkoasun väliset suhteet. Matalan tason prototypointi. Peli järjestelmänä ja dynaamisen systeemin tasapainottamisen kysymykset. Pelitestaus osana pelisuunnittelua. Pelisuunnitteluprosessin dokumentointi ja arviointi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö