x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA25 Interaktiivisen median menetelmäharjoitukset 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso on tutkimusmenetelmien harjoituskurssi, jolla käsitellään interaktiivisen median tutkimukseen soveltuvia metodeja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa laadullisen tutkimuksen keskeisiä metodologioita
-soveltaa laadullisen tutkimuksen menetelmiä interaktiivisen median tutkimusongelmiin
-osaa muotoilla tutkimusongelman ja siihen soveltuvan metodologisen lähestymistavan

Sisältö

Tutkimusongelman muotoilu ja tutkimusmenetelmän valinta, laadullisen tutkimuksen luonne, laadullisen tutkimuksen menetelmiä, interaktiivisen median tutkimuksen menetelmälliset erityispiirteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö