x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA23 Interaktiivisten verkkopalveluiden, pelien ja internetin tutkimuksen kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee interaktiivisen median ilmiöiden, erityisesti interaktiivisten verkkopalveluiden ja digitaalisten pelien tutkimusnäkökulmia ja analyysimenetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee muodostamaan ajantasaisen yleiskuvan internet- ja pelitutkimuksen nykytilasta
-osaa tunnistaa ja analysoida verkkopalvelujen sekä elämyksellisen median (erityisesti digitaalisten pelien) keskeisiä osatekijöitä.
-pystyy erittelemään interaktiivista mediaa käyttökulttuurien ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta

Sisältö

Internet-sivujen ja verkkopalvelujen keskeiset tyypit ja nykyinen kehitys. Mediatuotannon kritiikki. Interaktiivisuuden muodot ja ulottuvuudet verkkopalveluissa. Viestintä ja yhteisöllisyys internetissä ja peleissä. Käyttö- ja pelikulttuurien käsitteet. Kulttuurinen media-analyysi ja teoriat. Internet-palvelujen sekä pelien analyysi ja kritiikki. Analyysiraportin kirjoittaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme (3) seuraavista:

 • Ito et al, Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out. MIT Press. 2009.
 • Mäyrä, An Introduction to Game Studies. SAGE. 2008.
 • Consalvo & Ess (toim.), The Handbook of Internet Studies. Wiley. 2011. TAI Hunsinger, Klastrup & Allen (toim.), International Handbook of Internet Research. Springer. 2010.
 • Valikoima ajankohtaisia artikkeleita (päivittyvä lista www-sivuilla)

Lisätietoja

Opiskelija voi suorittaa kirjatentin/esseen joko suomen tai englannin kielellä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö