x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA21 Verkkopalveluiden ja pelien käyttökokemuksen suunnittelu ja arviointi 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee taitoja ja käytäntöjä, joita tarvitaan ymmärtämään verkkopalveluiden ja pelien käyttökökemuksen suunnittelua ja arviointia käytettävyyden, pelattavuuden ja käyttökokemusten näkökulmasta. Erityispainotus opintojaksolla on mobiilialustoissa sekä sosiaalisen median palveluissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee käytettävyyden, pelattavuuden ja käyttökokemuksen peruskäsitteet
-ymmärtää erityisesti mobiilin ja sosiaalisen median käyttökontekstin suunnittelu- ja arviointityössä
-oppii käyttämään erilaisia malleja, työvälineitä ja menetelmiä suunnittelun ja arviointityön tueksi

Sisältö

Käytettävyyden, pelattavuuden ja käyttökokemuksen teorioita ja taustoja, käytettävyys- ja pelattavuusheuristiikat, käyttökokemuksen mallit ja menetelmät suunnitteluun ja arviointiin, mobiilin ja sosiaalisen median käyttökonteksti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa opintojakson myös suomen kielellä (suomenkieliset harjoitustyöt, esseet yms.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö