x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa tiedon organisointiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tuntee tiedon organisoinnin menetelmät ja niiden historian
-hallitsee luetteloinnin ja sisällönkuvailun peruskäsitteet
-tuntee dokumenttien hallinnan menetelmät sekä avoimessa verkossa että kirjastojärjestelmissä ja tietokannoissa
-kykenee tarkastelemaan kuvailumenetelmien taustafilosofioita
-hallitsee tiedon organisoinnin teoriasuuntaukset

Sisältö

Dokumentaatio, luettelointi ja sisällönkuvailu, luokitusjärjestelmät, tägitys, folksonomiat, sosiaalinen luokitus, metadata, suositusjärjestelmät, henkilökohtainen tiedonhallinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Peters, Folksonomies. Indexing and retrieval in Web 2.0. Walter de Gruyter. 2009.
 • Olson, The Power to name: locating the limits of subject representation in libraries. Springer. 2002.
 • Bowker & Star, Sorting things out: classification and its consequences. MIT Press. 2000. (luvut Introduction (1-33), 9 & 10.)

Teoksen Olson tilalla voi suorittaa myös teoksen Morville, Ambient findability. O´Reilly. 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö