x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA11 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa organisaatioiden tiedon-, tietämyksen- ja asiakirjahallinnan tavoitteisiin ja tehtäviin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kuvata organisaation tieto- ja asiakirjahallinnan tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
-osaa tarkastella organisaatioiden tietohallintoa kokonaisuutena
-tunnistaa tietoresurssien hallinnan prosessit, työkalut sekä tietojärjestelmät ja tiedonhallintaohjelmistot
-osaa antaa esimerkkejä tietojohtamisen/osaamisen johtamisen käytännöistä sekä kokemustietämyksen
hallinnasta

Sisältö

Tieto- ja asiakirjahallinnon perustehtävät, tavoitteet ja vaatimukset. Tieto- ja asiakirjahallinta yrityksissä.
Tieto- ja viestintä organisaatiossa. Tietoresurssien hallintaprosessit ja työkalut. Tietojohtaminen eli
osaamisen johtaminen. Kokemustietämyksen jakaminen ja hallinta. Sosiaalinen media organisaation
tiedonhallinnassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö