x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA14 Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyden evaluointiprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään digitaalisten kirjastojen ja muiden verkkopalvelujen käyttäjälähtöisiin, iteratiivisiin suunnittelu- ja evaluointimenetelmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa arvioida käyttöliittymiä ja käytettävyyttä
-ymmärtää digitaalisten kirjastojen käytettävyyshaasteet
-pystyy osallistumaan asiantuntijaroolissa tietojärjestelmäprojekteihin
-tuntee erilaiset käytettävyyden arviointimenetelmät

Sisältö

Käyttäjälähtöisen suunnittelun ja arvioinnin eri menetelmät. Käytettävyystestit, asiantuntija-arvioinnit, lomaketutkimukset, lokianalyysi, havainnointi, videointi- ja haastattelumenetelmät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö